Geisha Set

Futo vegi 6 szt
Kappa maki 3 szt
Oshinko maki 3 szt
Nigiri awokado 2 szt