Kodomo Set

02
Lip
2015

Awokado maki 6 szt,
Hosoten 6szt

(Kodomo – Dziecko)