Kodomo Set

Awokado maki 6 szt
Hosoten 6szt
(Kodomo – Dziecko)